Instalacja Javy 7, 8, 11 OpenJDK na CentOS 7

Poradniki społeczności
FairGames
FairGames

Instalacja repozytorium Epel

yum install epel-release -y

obraz|622x192

Instalacja Javy 1.7.0 OpenJDK

yum install java-1.7.0-openjdk java-1.7.0-openjdk-devel java-1.7.0-openjdk-headless -y

obraz|546x105

Instalacja Javy 1.8.0 OpenJDK

yum install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel java-1.8.0-openjdk-headless -y

Opcjonalnie

yum install java-1.8.0-openjdk-accessibility java-1.8.0-openjdk-debug -y

obraz|449x92

Instalacja Javy 1.11.0 OpenJDK

yum install java-11-openjdk java-11-openjdk-devel java-11-openjdk-headless -y

Opcjonalnie

yum install java-11-openjdk-accessibility java-11-openjdk-debug -y

obraz|587x78

Wiele wersji naraz

  • Należy zainstalować jave według podanych komend powyżej

Wybór głównej wersji javy (java ...)

update-alternatives --config java

obraz|690x133

Tworzenie skrótów co binarek javy

Sprawdź listę zainstalowanych wersji javy

ls /usr/lib/jvm/java* | grep -E "(-openjdk-|.x86_64)"

obraz|593x83

Przykład
ln -s /usr/lib/jvm/KATALOG_JAVY/jre/bin/java /usr/local/bin/javaX

obraz|690x186

error
error

Brak wstępu, oprócz komend i screenów z terminala poradnik praktycznie nie zawiera niczego, a można było się tutaj rozpisać - Java vs OpenJDK, różnice między wersjami, możliwe błędy, etc.

SystemZ
SystemZ Admin lvlup.pro

Warto byłoby wskazać w jaki sposób ustalić najbardziej odpowiednią wersję do instalacji np. wedle przykładowych zastosowań.

Inna będzie do serwisów WWW, inna do serwerów MC.