Instalacja panelu Pterodactyl v1.1.1 + SSL

Poradniki
poradnik-miesiąca, ssl, pterodactyl
Glupikocz
Glupikocz

WSTĘP

Wszystko co robię jest wykonywane na Debianie 10, konto root

Zauważyłem ze w ostatnim czasie dużo osób ma problemy z zainstalowaniem panelu Pterodactyla, ponieważ @DoreK stworzył poradnik który nie ukrywam jest dobry, lecz jest on na wersję 0.7+ a ludze aktualnie bardzo chcą wersję 1.0+

WAŻNE! Wspomogę się i dużo rzeczy skopiuję od @dorek z oto tego poradnika

https://lvlup.rok.ovh/t/instalacja-panelu-pterodactyl-i-uruchomienie-serwera-spigot-na-vps-kvm/8116

W serii moich poradników dowiecie się jak zainstalować:

 1. Apache2 + MariaDB + PHPMyAdmin + PHP 7.4 + rozszerzenia + SSL + HTTP/2 + Jak dostać ocenę A+ strony na SSLLabs.com
 2. Pterodactyl Panel + jak włączyć na nim Teamspeak 3
 3. TS3AudioBoty z panelem
 4. Status naszych stron lub aplikacji w uptimerobot.com

Jest to drugi poradnik z całej serii, a wiec zabierajmy się za robotę.

image|679x8

INFORMACJE

Poradnik jest aktualny, jednak może zawierać stare linki . Aby upewnić się, że instalujemy najnowszą wersję, polecam kopiować linki z oficjalnej dokumentacji. W przypadku panelu: https://pterodactyl.io/panel/getting_started.html#download-files W przypadku daemona: https://pterodactyl.io/daemon/installing.html#installing-daemon-software

image|679x8

O PANELU

Pterodactyl to darmowy i otwarto-źródłowy panel do zarządzania serwerami gier. W tym poradniku skupimy się na instalacji panelu na VPS (Debian 10, Apache2) oraz uruchomienia serwera Teamspeak 3.

image|679x8

WYMAGANIA

Do uruchomienia panelu Pterodactyl musimy mieć:

 • system Ubuntu w 18.04/20.04 lub Debian 8/9/10,
 • PHP w wersji 7.3+ z dodatkami cli, openssl, gd, mysql, PDO, mbstring, tokenizer, bcmath, xml lub dom, curl, zip,
 • MySQL w wersji 5.7.22 (lub wyższej) lub MariaDB w wersji 10.2 lub wyższej,
 • Redis (redis-server),
 • Serwer webowy (na przykład domyślnie zainstalowany Apache2),
 • curl, tar, unzip, git, composer

image|679x8

INSTALACJA APACHE2, MARIADB, PHP 7,4, PHPMYADMIN

Jak widać wyżej potrzebujemy, serwera Apache2 lub Ngnix, do tego PHP 7,2+ i bazę danych w moim przypadku MariaDB, ale nie będę tego instalował w tym poradniku ponieważ wszystko jest w moim pierwszym poradniku całej serii. https://lvlup.rok.ovh/t/nowy-poradnik-jak-zainstalowac-apache2-mariadb-php7-4-phpmyadmin-ssl-http-2-ocena-a-na-ssllabs/16838

image|679x8

TWORZYMY BAZĘ DANYCH DLA PTERODACTYLA

W tym celu logujemy się do PHPMyAdmin u mnie jest to https://baza.glupikocz.fun image|411x436 Następnie klikamy w przycisk Nowa znajdujący się po lewej stronie: image|226x129

Teraz wystarczy utworzyć nową bazę danych. Zapamiętaj nazwę, ponieważ będzie ona potrzebna w dalszej części poradnika. Dla przykładu użyłem nazwy panel image|538x152

Teraz klikamy w Utwórz i gotowe

image|679x8

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI PTERODACTYLA

Musimy jeszcze doinstalować kilka pakietów

Instalacja pozostałych pakietów również ogranicza się do wykonania prostych komend

add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server -y 
apt install curl tar zip unzip git composer redis-server -y
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

image|679x8

INSTALACJA PANELU PTERODACTYLA

Tworzenie katalogu

Musimy pierw utworzyć katalog, w którym panel będzie się znajdować, a następnie się do niego przenieść. Wystarczy wykonać poniższe komendy:

mkdir -p /var/www/pterodactyl
cd /var/www/pterodactyl

Następnie pobieramy pliki, rozpakowujemy je oraz nadajemy im odpowiednie uprawnienia:

curl -Lo panel.tar.gz https://github.com/pterodactyl/panel/releases/download/v1.1.1/panel.tar.gz
tar -xzvf panel.tar.gz
chmod -R 755 storage/* bootstrap/cache/

Najpierw należy skopiować domyślny plik ustawień środowiska, zainstalować podstawowe zależności, a następnie wygenerować klucz szyfrowania aplikacji.

Wystarczy wykonać poniższe komendy:

cp .env.example .env
composer install --no-dev --optimize-autoloader

Wyskoczy nam coś takiego wpisujemy yes klikamy Enter

image|601x53

Jeśli wszystko się powiedzie zobaczymy

image|408x275

No i wklepujemy ostatnią linijkę

php artisan key:generate --force

Powinno nam wyskoczyć coś takiego

image|484x51

Konfiguracja środowiska

Teraz musimy skonfigurować środowisko. Wykonujemy komendę

php artisan p:environment:setup

pojawi nam się coś takiego:

image|690x61

W tym miejscu wpisujemy swój adres e-mail i zatwierdzamy Enterem. Kolejny etap:

image|690x73

W tym miejscu podajemy adres, na którym ma znajdować się panel. Zakładając, że mamy podpiętą domenę example.com i chcemy, aby , w tym miejscu wpisujemy http://example.com lub (w przypadku gdy posiadamy SSL) - https://example.com i zatwierdzamy enterem. W moim przypadku jest to https://panel.glupikocz.fun

image|690x88

W tym miejscu musimy wpisać strefę czasową. W przypadku Polski będzie to Europe/Warsaw.

image|234x91

Tutaj wpisujemy redis i klikamy enter.

image|241x121

Tutaj również wpisujemy redis.

image|227x89

Tu dokładnie to samo co powyżej - wpisujemy redis i zatwierdzamy enterem

image|344x41

Jeżeli chcemy mieć edytor ustawień oparty na interfejsie, wpisujemy yes, jeśli nie - no. Zalecam yes dla mniej doświadczonych użytkowników.

image|690x73

Serwer redis znajduje się na naszym VPS - w tym przypadku wystarczy wcisnąć enter bez wpisywania niczego

image|690x77

Domyślnie Redis działa lokalnie i nie wymagane jest wprowadzenie hasła. Jeżeli chcemy aby nasza instancja była dostępna dla innych serwerów należy wpisać hasło, w przeciwnym razie wystarczy zostawić to pole puste i zatwierdzić enterem.

image|133x34

Tu ustawiamy port dla Redis. Domyślnie jest to 6379, jeśli nie chcemy go zmieniać, wystarczy wcisnąć enter.

Po wykonaniu powyższych czynności wpisujemy komendę

php artisan p:environment:database

image|690x77

Tu wpisujemy adres do naszej bazy danych. Jeżeli baza znajduje się na naszym VPSie, wystarczy wcisnąć Enter. W moim przypadku klikam Enter ponieważ baza danych znajduje się u mnie na VPS, bo instalowałem ją z mojego pierwszego poradnika.

image|154x39

Tu wpisujemy port bazy danych. Jeżeli port do bazy danych jest domyślny, wystarczy wcisnąć Enter.

image|161x41

Tu wpisujemy nazwę bazy danych dla pterodactyl utworzoną wcześniej, czyli panel

image|690x76

Tutaj należy wpisać nazwę użytkownika do bazy danych. Zaleca się ustawienie innej nazwy niż root ze względu na bezpieczeństwo, aczkolwiek na potrzeby poradnika użyłem konta root.

image|134x36

Tu wpisujemy hasło użytkownika bazy danych i zatwierdzamy Enterem. Proces zakończony.

Teraz musimy wykonać komendę

php artisan p:environment:mail

image|446x122

Zalecane jest używanie serwera SMTP. Jeżeli go posiadamy, klikamy Enter. Jeśli nie, wystarczy wpisać mail i korzystać z wbudowanej funkcji mail w PHP. Jeśli skorzystamy z funkcji mail, pojawi się takie okienko:

image|475x45

Tu należy wpisać adres mailowy, z którego przychodzić będą maile. Zakładając, że pod VPS mamy podpiętą domenę example.com , wpisujemy dowolnanazwa@example.com, na przykład no-reply@example.com. W moim przypadku jest to kontakt@glupikocz.fun

image|405x45

Tutaj należy ustawić nazwę emaili. Jeśli chcemy zachować domyślne ustawienie, klikamy enter, albo tak jak ja znów wpisać ten sam adres email

image|226x86

Tu wybieramy metodę szyfrowania - zalecam wpisać tls i wcisnąć Enter.

Konfiguracja bazy danych

Musimy jeszcze skonfigurować bazę danych, w tym celu użyjmy komendy

php artisan migrate --seed

Pojawi nam się następujące okienko:

image|388x43

Wpisujemy yes i klikamy Enter, czekamy i po chwili zobaczymy

image|282x56

Tworzenie administratora panelu

W tym kroku ustawiamy użytkownika i hasło, które wykorzystywane będzie do zalogowania się do naszego panelu. Wymagania dot. hasła są następujące:

 • co najmniej 8 znaków,
 • mieszane znaki,
 • co najmniej 1 liczba. Aby utworzyć nowego administratora, wykonujemy komendę
php artisan p:user:make

image|330x44

Tu wpisujemy yes i zatwierdzamy Enterem

image|178x47

Tu wpisujemy adres email administratora i klikamy Enter, w moim przypadku jest to kontakt@glupikocz.fun

image|88x41

Tutaj ustawiamy nazwę użytkownika i klikamy Enter

image|83x39

Tutaj wpisujemy imię administratora

image|82x39

Tutaj wpisujemy nazwisko administratora

image|690x75

Tu wpisujemy hasło. Jeżeli wszystko się powiodło, pojawi nam się takie okienko:

image|369x156

Ustawienie uprawnień

Ostatnim krokiem instalacji jest nadanie odpowiednich uprawnień do plików za pomocą poniższych komend:

chown -R www-data:www-data * 

Kolejka zdarzeń

Jeżeli chcemy aby aplikacja była wydajniejsza, należy dodać odpowiednie wartości do crontaba, w tym celu wykonujemy komendę

crontab -e

Należy teraz wcisnąć przycisk strzałka w dół i jeżeli dojdziemy do samego końca, dopiszmy wartość

* * * * * php /var/www/pterodactyl/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

image|470x500

Teraz klikamy Ctrl+X później Y i klikamy Enter

Teraz musimy utworzyć nowe zadanie systemd, aby nasze zadanie kolejkowania działało w tle. Ta kolejka jest odpowiedzialna za wysyłanie wiadomości e-mail i obsługę wielu innych zadań w tle dla panelu Pterodactyl. W tym celu stworzymy plik pteroq.service w katalogu /etc/systemd/system za pomocą komendy

sudo nano /etc/systemd/system/pteroq.service

image|690x199

W tym miejscu należy wkleić:

[Unit]
Description=Pterodactyl Queue Worker
After=redis-server.service

[Service]
User=www-data
Group=www-data
Restart=always
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/pterodactyl/artisan queue:work --queue=high,standard,low --sleep=3 --tries=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Uwaga: aby wkleić powyższe wartości należy wcisnąć prawy przycisk myszy, a nie wykonać skrót ctrl+v! Powinno to wyglądać tak:

image|690x253

Teraz klikamy Ctrl+X później Y i klikamy Enter

Ostatnim krokiem jest wykonanie komend:

sudo systemctl enable pteroq.service
systemctl start pteroq

Po wszystkim zobaczymy

image|690x46

Teraz jeszcze włączamy serwer Redis i Pterodactyl

sudo systemctl enable --now redis-server
sudo systemctl enable --now pteroq.service

image|690x79

Konfiguracja serwera apache2

Aby Pterodactyl działał jako nasza subdomena, należy zmienić konfigurację serwera apache2. W tym celu modyfikujemy plik pterodactyl.conf za pomocą komendy

sudo nano /etc/apache2/sites-available/pterodactyl.conf

Wklejamy to ale pamiętajcie żeby zmienić na swoją domenę w moim przypadku jest to panel.glupikocz.fun

	ServerName panel.glupikocz.fun
	ServerAdmin webmaster@localhost
	DocumentRoot /var/www/pterodactyl/public

	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

image|395x176

Teraz klikamy Ctrl+X później Y i klikamy Enter Następnie należy zmodyfikować plik /etc/apache2/apache2.conf przy użyciu komendy

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

i szukamy linijki

image|282x102

i zmieniamy AllowOverride None na AllowOverride All , następnie wykonujemy kombinację Teraz klikamy Ctrl+X później Y i klikamy Enter

image|275x90

Teraz klikamy Ctrl+X później Y i klikamy Enter Po tych czynnościach należy włączyć naszą subdomenę i zrestartować apache2 za pomocą komendy

a2ensite pterodactyl
sudo service apache2 restart

Teraz jeszcze szybko dodajemy subdomenę w naszym hostingu i zabezpieczamy stronę SSL Wiec wchodzimy na panel klienta w naszym hostingu w moim przypadku jest to home.pl, teraz wchodzimy w zarządzanie DNS naszej domeny i dodajemy rekord A z IPv4 naszego VPS w moim przypadku jest to 34.89.248.181 a w HOST wpisujemy panel jak widać na zdjęciu poniżej.

image|624x500

WAŻNE! Pamiętajcie że czasami trzeba trochę czasu żeby nasza subdomena zaczeła działać

Teraz zabezpieczamy subdomene SSL przez aplikacje Certbot która instalowałem w pierwszym poradniku, no to jazda.

certbot --apache

Teraz wybieramy nasza subdomenę w moim przypadku o numerze 3 i klikamy Enter

image|573x139

Certbot może nas zapytać czy ma wymuszać używanie https, zalecam wybrać 2 i kliknąć Enter

image|613x144

Po wszystkim powinniśmy zobaczyć oto taki wynik

image|569x375

Pierwsze logowanie do panelu

Wchodzimy na nasz adres w moim przypadku jest to adres https://panel.glupikocz.fun. Naszym oczom ukazuje się panel logowania. Wpisujemy tu dane ustawione wcześniej, podczas instalacji.

image|664x466

Tworzenie lokacji

Aby móc utworzyć węzeł (a potem serwer), pierw należy utworzyć lokację. W tym wypadku należy udać się do ustawień image|74x61 teraz szukamy image|235x53 i klikamy po prawej stronie image|98x50 żeby stworzyć nową lokalizacje.

image|589x398

W Short Code wpisujemy krótki identyfikator lokacji, dla przykładu można użyć Polska. W Description wpisujemy opis lokacji, i klikamy Create

Tworzenie węzła

Aby móc dodać serwer, pierw należy utworzyć węzeł. W tym wypadku ponownie udajemy się do ustawień, a następnie z lewej strony wybieramy zakładkę image|234x48 klikamy po prawej stronie image|98x50 żeby stworzyć nowy węzeł.

image|690x337

W Name wpisujemy nazwę węzła (na przykład Node1), w Description wpisujemy opis węzła a w Location wybieramy lokację węzła - na przykład Polska .

FQDN - tu należy wpisać domenę węzła, w przypadku gdy nie posiadamy domeny należy używać adresu IP, jednak wtedy nie możemy korzystać z SSL, w naszym przypadku ustawiamy panel.glupikocz.fun ponieważ my używamy SSL

Communicate Over SSL - jeżeli korzystamy z SSL, należy ustawić na Use SSL Connection, w przeciwnym wypadku - Use HTTP Connection.

Behind Proxy - jeśli korzystamy z proxy na przykład Cloudflare, wybieramy Behind Proxy, w przeciwnym wypadku zostawiamy Not Behind Proxy.

Daemon Server File Directory - wybieramy folder w którym mają znajdować się pliki serwera, najlepiej nic nie zmieniać

Total Memory - ustawiamy całkowitą ilość pamięci dostępnej dla nowych serwerów. W przypadku gdy chcesz zezwolić na alokację wpisz procent, na który chcesz zezwolić (Memory Over-Allocation). Aby wyłączyć sprawdzanie w celu przeniesienia, wpisz -1 w polu. Wpisanie 0 uniemożliwi utworzenie nowych serwerów, jeśli spowoduje przekroczenie limitu przez węzeł. W moim przypadku posiadam VPS który ma 4GB pamięci RAM i ustawiam 0 żebym nie mógł tworzyć nowych serwerów jeśli nie mam dostępnego RAMU

Total Disk Space - ustawiamy całkowitą ilość dysku dostępnej dla nowych serwerów. W przypadku, gdy chcesz zezwolić na alokację wpisz procent, na który chcesz zezwolić (Disk Over-Allocation). Aby wyłączyć sprawdzanie w celu przeniesienia, wpisz -1 w polu. Wpisanie 0 uniemożliwi utworzenie nowych serwerów, jeśli spowoduje przekroczenie limitu przez węzeł. W moim przypadku posiadam VPS który ma 20GB pamięci na dysku i ustawiam 0 żebym nie mógł tworzyć nowych serwerów jeśli nie mam dostępnego miejsca na dysku

Daemon Port i Daemon SFTP Port - Daemon uruchamia własny kontener zarządzania SFTP i nie korzysta z procesu SSHd na głównym serwerze fizycznym. Nie korzystaj z tego samego portu, który został przypisany do procesu SSH serwera fizycznego. Jeśli uruchomisz daemona korzystając z CloudFlare, powinieneś ustawić Daemon Port na 8443, aby umożliwić serwer proxy na SSL.

Po wypełnieniu powyższej konfiguracji naszym oczom ukaże się taka informacja:

image|690x73

Oznacza to, że węzeł został pomyślnie utworzony i jest możliwość automatycznej konfiguracji Daemona w zakładce Configuration (o tym za chwilę) oraz, że należy przydzielić co najmniej jeden adres IP oraz port dla węzła w zakładce Allocation.

image|100x60

Jak widać, jesteśmy już w powyższej zakładce:

image|690x211

Po prawej stronie wystarczy wypłenić pola odpowiednimi wartościami: IP Address - IP naszego VPS’a. IP Alias - alias alokacji - niewymagane, w tym przypadku zostawiam puste. Ports - porty, w przypadku gdy na węźle będzie jeden serwer Teamspeak 3 z portami 9987, 10011, 30033 należy wpisać 9987, 10011, 30033 Po wypełnieniu pól klikamy w image|78x46.

image|526x420

Pojawia nam się skonfigurowana wcześniej alokacja:

image|690x156

image|679x8

WINGS

Wings to automatyczne zarządzanie serwerami nowej generacji od Pterodactyl.

Instalowanie Dockera

curl -sSL https://get.docker.com/ | CHANNEL=stable bash

Po instalacji zobaczmy to

image|689x153

teraz włączamy dockera

systemctl enable --now docker

image|690x68

Instalujemy Wings

mkdir -p /etc/pterodactyl
curl -L -o /usr/local/bin/wings https://github.com/pterodactyl/wings/releases/download/v1.1.1/wings_linux_amd64
chmod u+x /usr/local/bin/wings

I teraz znów przechodzimy na naszą stronę a dokładnie do Ustawień, później Nodes i wchodzimy w Configuration, następnie po prawej stronie klikamy Generate Token

image|535x181

Przycisk wygeneruje nam Token który musimy wkleić w konsolę na naszym VPS

image|458x374

Po tym w naszej konsoli powinniśmy zobaczyć taki wynik, jak widać na końcu piszę Successfully configured wings

image|690x48

Teraz wklepujemy

wings --debug

UWAGA! Może to potrwać chwilkę wiec nie martwcie się że nic się nie dzieję

Po wszystkim powinniśmy zobaczyć taki oto efekt

image|684x500

Teraz zamykamy Wings klikając Ctrl+C i tworzymy automatyczne włączanie się Wings np. po reboocie maszyny

nano /etc/systemd/system/wings.service

i wklejamy tam

[Unit]
Description=Pterodactyl Wings Daemon
After=docker.service

[Service]
User=root
WorkingDirectory=/etc/pterodactyl
LimitNOFILE=4096
PIDFile=/var/run/wings/daemon.pid
ExecStart=/usr/local/bin/wings
Restart=on-failure
StartLimitInterval=600

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ma to wyglądać w taki sposób

image|476x384

Teraz klikamy Ctrl+X później Y i klikamy Enter

i na końcu zostało na uruchomienie Wings

systemctl enable --now wings

Polecam jeszcze edytować plik /etc/default/grub i dodać do linijki GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="' wartość swapaccount=1

nano /etc/default/grub

image|562x53

Teraz klikamy Ctrl+X później Y i klikamy Enter

i na końcu zostało zrestartować Wings

systemctl restart --now wings

Gotowe Panel już działa

Możemy to sprawdzić wchodząc w Ustawienia i Nodes i przy naszym węźle pojawi się oto takie zielone serduszko image|30x22

INSTALACJA SERWERA TEAMSPEAK 3

Żeby zainstalować serwer Teamspeak 3 wchodzimy w Ustawienia później w Servers i klikamy image|87x31

image|690x202 image|690x346
image|690x326

i na końcu klikamy

image|121x42

Server Name - nazwa serwera

Server Owner - właściciel serwera

Server Description - opis serwera

Start Server when installed - włącz serwer po instalacji

Node - wybieramy węzeł, w moim wypadku wcześniej został utworzony węzeł n1

Default Allocation - wybieramy domyślną alokację

Additional Allocation(s) - dodatkowe alokacje - w tym wypadku niewymagane, więc można zostawić puste

Database Limit - limit bazy danych dla serwera, zostaw puste jeśli chcesz aby nie było limitu

Allocation Limit - liczba alokacji, które użytkownik może utworzyć dla tego serwera, zostaw puste jeśli chcesz aby nie było limitu

Backup Limit - Limit backupów na tym serwerze

Memory - przydzielamy pamięć RAM dla serwera

Swap - przydzielamy pamięć Swap dla serwera (0 jeśli nie chcemy korzystać ze swap, -1 jeśli chcemy wyłączyć ograniczenie)

Disk Space - przydzielamy miejsce dysku dla serwera

CPU Limit - jeśli nie chcesz ograniczać użycia procesora, ustaw tą wartość na 0 . Aby określić wartość, pomnóż liczbę rdzeni fizycznych przez 100. Na przykład w przypadku czterordzeniowego procesora (4*100=400) istnieje 400% dostępnego przydziału. Aby ograniczyć serwer do użycia połowy pojedynczego rdzenia, należy ustawić wartość na 50 . Aby umożliwić serwerowi wykorzystanie maksymalnie dwóch rdzeni fizycznych, ustaw wartość na 200 .

CPU Pinning - określa rdzenie procesora, na których może działać ten proces, lub pozostaw puste pole, aby zezwolić na wszystkie rdzenie. Może to być pojedyncza liczba lub lista oddzielona przecinkami. Przykład: 0, 0-1,3 lub 0,1,3,4.

Nest - wybieramy Voice Servers

Egg - wybieramy silnik serwera, w tym przypadku chcemy uruchomić serwer Teamspeak wiec wybieramy Teamspeak3 Server

Data Pack - tu należy wybrać pakiet danych, który zostanie automatycznie zainstalowany po pierwszym uruchomieniu. My nie mamy pakietów danych, więc zostawiamy No Service Pack.

Skip Egg Install Script - jeśli wybrany silnik ma skrypt instalacyjny, będzie on działać podczas instalacji po zainstalowaniu. Jeśli chcesz to pominąć, zaznacz to pole.

Docker Image - domyślny obraz Docker, który będzie używany do uruchomienia serwera. Zostawiamy domyślną wartość.

Startup Command - komenda startowa, jeśli nie wiesz co to jest ani jak z tego skorzystać - zostaw jak jest.

Server Version - Wersja serwera Teamspeak najlepiej zostawić najnowszą wersję.

File Transfer Port - Port transferu plików, najlepiej zostawić 30033.

Serwer po chwili zostanie utworzony

|84x126Poradnik miesiąca: listopad 2020

Zaaxel
Zaaxel

Piękny i przejrzysty poradnik ❤️

Polecam każdemu!

mateo144
mateo144

@Glupikocz mógł byś dodać do poradnika jak dodać kolejny węzeł do istniejącego panelu ?? Węzeł z innego vpsa

Glupikocz
Glupikocz

To jest na tyle łatwe że chyba nie ma potrzeby ale dodam to do poradnika. Wystarczy że do domeny dodasz panel2.glupikocz.fun i adres IP drugiego VPS, później podczas dodawania nowego node wpisujesz panel2.glupikocz.fun image|690x107

i zmieniasz porty na jakieś co nie używasz w moim przypadku dałem o 1 więcej czyli 8081 i 2023

image|690x136

jak widać działa

image|690x81

OskiBoski
OskiBoski

Glupikocz:

@DoreK stworzył poradnik który nie ukrywam jest dobry, lecz jest on na wersję 7.0+ a ludze

Hmm, a może 0.7, bo chyba nie ma 7.0 ...

Glupikocz
Glupikocz

Mój błąd, aktualnie nie mogę tego zmienić musiał by jakiś moderator

KrEdEnS
KrEdEnS Moderator Freebies

Zmienione :) Włączyłem także tryb wiki, powinieneś móc edytować cały post

Glupikocz
Glupikocz

nadal nie mogę 😛

KrEdEnS
KrEdEnS Moderator Freebies

Ok, czyli to działa dla ludzi tl3 +

MinerPL
MinerPL

Proponuje dodać jeszcze informacje jak zaktualizować panel (cd /var/www/pterodactyl && php artisan p:upgrade, od wersji 1.3.2 - starsze według tej instrukcji) i jak zaktualizować wingsy.

eldzejgm
eldzejgm

Witajcie, wszystkie osoby używające pterodactyl panelu zapraszam na dc https://discord.gg/9t2ByG7En2 na którym pomagamy w rozwiązaniu problemów, instalacji panelu oraz proponujemy co powinno pojawić się w panelu.

brunoww22
brunoww22 Pionier

To samo oferuje oficjalny discord pterodactyla.

eldzejgm
eldzejgm

Owszem, z tym że u nas po polsku, a są osoby które z angielskim mają problemy.

Glupikocz
Glupikocz

Jest 21 wiek, w którym istnieją translatory takie jak google translator czy jeszcze lepszy deepl. Wystarczy przez chrome uruchomić kartę i kliknąć prawym przetłumacz stronę.

Arifeek
Arifeek

zaproszenie nie działa do dc