Minecraft nie mozna wejsc na serwer z moda

Pytania i problemy
dawdsa
dawdsa

Takie coś wyskakuje i gracz nie moze wejsc na serwer

[21:13:58] [User Authenticator #11/INFO] [minecraft/ServerLoginPacketListenerImpl]: UUID of player Medusa_TM is fdf48733-b910-4bf4-ac59-c7b51b814160 [21:14:18] [Server thread/INFO] [ne.mi.co.AdvancementLoadFix/]: Using new advancement loading for net.minecraft.server.PlayerAdvancements@548e78c8 [21:14:18] [Server thread/INFO] [minecraft/PlayerList]: Medusa_TM[/31.61.230.223:21654] logged in with entity id 5067 at (429.4680645894245, 110.0, -2162.238733491297) [21:14:18] [Server thread/INFO] [ModdingLegacy/blue_skies/]: Sending ToolHandleTypeManager to Medusa_TM [21:14:18] [Server thread/INFO] [ModdingLegacy/blue_skies/]: Sending SnowcapOvenFreezingManager to Medusa_TM [21:14:18] [Server thread/INFO] [ModdingLegacy/blue_skies/]: Sending HorizoniteForgeFuelManager to Medusa_TM [21:14:18] [Server thread/INFO] [ModdingLegacy/blue_skies/]: Sending AlchemyRecipeManager to Medusa_TM [21:14:18] [Server thread/INFO] [ModdingLegacy/blue_skies/]: Sending JournalEntryManager to Medusa_TM [21:14:18] [Server thread/INFO] [ModdingLegacy/blue_skies/]: Sending JournalSectionManager to Medusa_TM [21:14:18] [Server thread/INFO] [ModdingLegacy/blue_skies/]: Sending JournalRequirementManager to Medusa_TM [21:14:18] [Server thread/INFO] [minecraft/MinecraftServer]: Medusa_TM joined the game [21:14:19] [Server thread/ERROR] [minecraft/ServerLoginPacketListenerImpl]: Couldn't place player in world [21:14:20] [Server thread/INFO] [minecraft/ServerGamePacketListenerImpl]: Medusa_TM lost connection: Invalid player data [21:14:20] [Server thread/INFO] [minecraft/MinecraftServer]: Medusa_TM left the game [21:14:20] [Server thread/INFO] [voicechat/]: [voicechat] Disconnecting client Medusa_TM [21:14:20] [Server thread/INFO] [voicechat/]: [voicechat] Received secret request of Medusa_TM (17) [21:14:20] [Server thread/INFO] [voicechat/]: [voicechat] Sent secret to Medusa_TM [21:14:20] [Server thread/WARN] [minecraft/Connection]: handleDisconnection() called twice

system
system

Ten temat został automatycznie zamknięty 32 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.