Permisje ts3 czyli jak zrobić własny serwer

Poradniki
ts3
Znajak
Znajak Pionier

Witam, w tym poradniku dokładniej opiszę Wam permisje czyli uprawnienia na ts3 oraz pokażę Wam kilka przykładowych permisji Poradnik nie jest skończony,postaram się go aktualizować jak będę miał chwilę wolnego czasu, jeżeli układ poradniku nie jest czytelny proszę o powiadomienie mnie.

Pierwsze na co trzeba zwrócić uwagę to "Advenced permissions system" czyli zaawansowane permisje, daje nam to większe pole manewrów. Aby je ustawić należy przejść do opcji (Alt + P), następnie zakładka "Application" i zaznaczyć wyżej wspomnianą opcje.

Gdy mamy ustawioną tą opcje to możemy przejść do dzieła. Zdaje sobie sprawę że niektóre osoby spotkają się z tym wyglądem poraz pierwszy dlatego omówię go poniżej:

641x500

1 - Lista rang 2 - Wyszukiwarka permisji 3 - Po zaznaczeniu tej opcji pokazuje tylko permisje które są aktualnie nadane 4 - Rangi serwerowe 5 - Permisje osoby (clienta) 6- Permisje kanałowe 7 - Rangi kanałowe 8 - Permisje osoby tylko na danym kanale 9 - Okno permisji 10 - Lista osób w danej randze 11 - Wyszukiwarka osób w danej randze

Przejdźmy do omówienia każej zakładki: -> Zakładka "Global" - w niej znajdziemy permisje dotyczące Query (jeżeli posiadasz serwer na hostingu ta zakładka Cie nie dotyczy) np. możliwość logowania się do Query itp.,

-> Zakładka "Virtual Server" - ta zakładka odpowiada za "wirtualny kanał" czyli ten który znajduje się na samej górze ts'a (tam gdzie się wpisuje nazwe serwera) np. zmiana nazwy serwera, zmiana hasła itp.,

-> Zakładka "Channel" - odpowiada ona za permisje odnośnie kanałów np. tworzenie kanałów, usuwanie itp.,

-> Zakładka "Group" - znajdziemy tam permisje odnośnie danej grupy np. moc nadania rangi (group add power) czy moc zabrania rangi (group remove power),

-> Zakładka "Client" - w tej zakładce znajdziemy permisje odnośnie użytkowników np. czy dany użytkownik może zmieniać sobie "Description" itp.,

-> Zakładka "File Transfer" - ustawiamy w niej możliwość wrzucania plików na serwer czy ich edycji.

Omówienie przykładowych permisji Odrazu zaznaczam że nie uda mi się tutaj omówić wszystkich permisji ponieważ jest ich zbyt dużo ale postaram się te podstawowe które używa się najczęściej.

Zacznijmy od zakładki "Channel". Po rozwinięciu jej zauważymy takie podzakładki jak "Information", "Create", "Modify", "Delete" oraz "Access". Po przetłumaczeniu ich nazw możemy się domyślać od czego one odpowiadają, w tym poradniku omówię "Access" ponieważ ona jest zawsze używana.

-> Join Permanent Channels (b_channel_join_permanent) - dołączanie na kanały stałe, -> Join Semi-Permanent Channels (b_channel_join_semi_permanent) - dołączanie na kanały Semi-Permanent czyli na takie które usuwają się po wyłączeniu serwera, -> Join Temporary Channels (b_channel_join_temporary) - dołączanie na kanały tymczasowe, -> Ignore Channel Password (b_channel_join_ignore_password) - wchodzenie na kanał bez hasła, -> Ignore Channel Max Clients (b_channel_join_ignore_maxclients) - wchodzenie na kanały z limitowaną liczbą osób, -> Channel Join Power (i_channel_join_power) - moc wchodzenia na kanał (ustawiane w permisjach kanałów), -> Needed Channel Join Power (i_channel_needed_join_power) - ta permisja dotyczy kanałów, -> Channel Subscribe Power (i_channel_subscribe_power) - jeżeli na kanale będzie ustawiona wyższa niż my posiadamy to nie będziemy widzieć osób przebywających na tym kanale, -> Needed Channel Subscribe Power (i_channel_needed_subscribe_power) - ta permisja dotyczy kanałów, -> Channel Description View Power (i_channel_description_view_power) - jeżeli na kanale będzie ustawiona wyższa niż my posiadamy to nie będziemy widzieć opisu kanału, -> Needed Channel Description View Power (i_channel_needed_description_view_power) - ta permisja dotyczy kanałów,

Przejdźmy do zakładki "Group" a dokładniej do "Modify" oraz sama zakładka "Group" [moc permisji oznacza że np. osoba z mocą add power 50 będzie mogła nadać rangi z needed mniejszym lub równym 50] Modify: -> Group Modfiy Power (i_group_modify_power) - moc edytowania permisji, -> Needed Group Modfiy Power (i_group_needed_modify_power) - wymaga moc do edycji danej grupy, -> Group Member Add Power (i_group_member_add_power) - moc dodawnia rang, powinno się ją ustawiać w jednej grupie (np. administracyjnej), -> Needed Group Member Add Power (i_group_needed_member_add_power) - wymagana moc do nadania danej rangi, -> Group Member Remove Power (i_group_member_remove_power) - moc usuwania rang, tak samo jak w przypadku add power'a powinno ustawiać się ją w jednej grupie (np. administracyjnej), -> Needed Group Member Remove Power (i_group_needed_member_remove_power) - wymagana moc do usunięcia danej rangi, -> Permission Modify Power (i_permission_modify_power) - Maksymalna wartośc do ustawienia w polu "Value", -> Ignore Permission Modify Power (b_permission_modify_power_ignore) -> Ignoruje powyżej podaną wartość. Ogólne: -> Icon ID (i_icon_id) - ikona rangi, -> Icon Max Filesize (Bytes) (i_max_icon_filesize) - maksymalny rozmiar ikony, -> Manage Icons (b_icon_manage) - pozwala na edytowanie ikony, -> Group is Permament (b_group_is_permanent) - określa czy grupa jest stała, jeżeli nie to po wyjściu z serwera zostanie usunięta, -> Group Sort ID (i_group_sort_id) - pozycja grupy w liście grup określana liczbowo od 0 do 999999999, -> Show Group Name in Tree (i_group_show_name_in_tree) - pokazywanie nazwy rangi przed lub po nicku.

Jeżeli w poradniku występuje jakiś błąd to proszę o poinformowanie mnie o tym.