Zatrzymanie się na Logging in

Zombie
minecraft
WilqWDZ
WilqWDZ

Gdy próbuje dołączyć do mojego serwera ciągle wyświetla się logging in

Timo
Timo Moderator forum.lvlup.pro

Prawdopodobnie wpisujesz niepoprawne IP serwera. Sprawdź dokładnie w panelu serwera, jakie jest IP. Jeśli to nie zadziała, spróbuj połączyć się za pomocą "IP numerkowego"

WilqWDZ
WilqWDZ

To jak znaleźć ten numerowy IP?

DBanaszewski
DBanaszewski α-tester v3

@Timo - jeżeli taki komunikat mu się pojawia, to znaczy, że połączenie między graczem a serwerem zostało nawiązane, tylko coś go spowalnia. Kolego jaką masz obecnie szybkość internetu i podaj wszystkie pluginy jakie masz na serwerze.

WilqWDZ
WilqWDZ

mam paczkę którą zaoferował mi lvlup.pro cauldron 1.7.2

DBanaszewski
DBanaszewski α-tester v3

Posiadasz wszystkie mody (rozumiem, że to silnik z modami) [jeżeli je instalowałeś]; serwer jest ustawiony na konta non-premium (jeżeli nie masz konta premium) ?

Podaj logi z konsoli.

WilqWDZ
WilqWDZ

Nie wiem czy to to ale proszę

[21:07:45] [main/INFO]: Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLServerTweaker
[21:07:45] [main/INFO]: Using primary tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLServerTweaker
[21:07:45] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.common.launcher.FMLServerTweaker
[21:07:45] [main/INFO]: Forge Mod Loader version 7.2.211.1126 for Minecraft 1.7.2 loading
[21:07:46] [main/INFO]: Java is Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, version 1.7.0_55, running on Linux:amd64:2.6.32-48-pve, installed at /usr/local/oracle/java_1_7_0_55
[21:07:46] [main/INFO]: Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker
[21:07:46] [main/INFO]: Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLDeobfTweaker
[21:07:46] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker
[21:07:46] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker
[21:07:46] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper
[21:07:49] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper
[21:07:49] [main/INFO]: Calling tweak class cpw.mods.fml.common.launcher.FMLDeobfTweaker
[21:07:51] [main/INFO]: Launching wrapped minecraft {net.minecraft.server.MinecraftServer}
[21:07:57] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.7.2
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Attempting early MinecraftForge initialization
[21:07:58] [Server thread/INFO]: MinecraftForge v10.12.2.1126 Initialized
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Replaced 182 ore recipies
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Completed early MinecraftForge initialization
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Config directory created successfully
[21:07:58] [Server thread/INFO]: Searching /home/WilqWDZ/37710/mods for mods
[21:08:00] [Server thread/INFO]: Forge Mod Loader has identified 3 mods to load
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Processing ObjectHolder annotations
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Found 341 ObjectHolder annotations
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Configured a dormant chunk cache size of 0
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Applying holder lookups
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Holder lookups applied
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Loading properties
[21:08:01] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[21:08:01] [Server thread/INFO]: This server is running Cauldron version git-Cauldron-1.7.2-1.1126.04.29 (MC: 1.7.2) (Implementing API version 1.7.2-R0.4-SNAPSHOT)
[21:08:02] [Server thread/WARN]: Failed to load operators list: java.io.FileNotFoundException: ./ops.txt (No such file or directory)
[21:08:02] [Server thread/WARN]: Failed to load white-list: java.io.FileNotFoundException: ./white-list.txt (No such file or directory)
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on 0.0.0.0:9493
[21:08:02] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[21:08:02] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[21:08:02] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[21:08:02] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Forge Mod Loader has successfully loaded 3 mods
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command debug with permission node vanilla.command.debug
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command spreadplayers with permission node vanilla.command.spreadplayers
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command playsound with permission node vanilla.command.playsound
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command scoreboard with permission node vanilla.command.scoreboard
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command achievement with permission node vanilla.command.achievement
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command summon with permission node vanilla.command.summon
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command setblock with permission node vanilla.command.setblock
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command testforblock with permission node vanilla.command.testforblock
[21:08:02] [Server thread/INFO]: Registered command tellraw with permission node vanilla.command.tellraw
[21:08:04] [Server thread/INFO]: Loading dimension 0 (world) (net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer@50273703)
[21:08:04] [Server thread/INFO]: Loading dimension 1 (DIM1) (net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer@50273703)
[21:08:04] [Server thread/INFO]: Loading dimension -1 (DIM-1) (net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer@50273703)
[21:08:04] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0
[21:08:05] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 4%
[21:08:06] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 8%
[21:08:07] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 13%
[21:08:08] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 21%
[21:08:09] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 28%
[21:08:10] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 36%
[21:08:11] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 44%
[21:08:12] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 56%
[21:08:13] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 66%
[21:08:14] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 78%
[21:08:15] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 89%
[21:08:16] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 99%
[21:08:16] [Server thread/INFO]: Done (14.091s)! For help, type "help" or "?"
[21:08:16] [Server thread/INFO]: Registered command forge with permission node net.minecraftforge.server.command.ForgeCommand
[21:08:59] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: java.net.ConnectException: Connection timed out
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at java.net.URL.openStream(Unknown Source)
[21:09:01] [Forge Version Check/WARN]: at net.minecraftforge.common.ForgeVersion$1.run(ForgeVersion.java:90)
[21:09:11] [Server thread/INFO]: SabatonPL lost connection: Disconnected
[21:09:27] [Server thread/INFO]: jachmen666 lost connection: Disconnected
[21:10:14] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:10:19] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:11:02] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:11:45] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:13:39] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:14:38] [Server thread/INFO]: SabatonPL lost connection: Disconnected
[21:15:21] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:15:21] [Server thread/INFO]: SabatonPL lost connection: Disconnected
[21:16:40] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:25:40] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:25:43] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:25:58] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:26:28] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:26:32] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:26:49] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:27:00] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:27:07] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:27:21] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:27:44] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:28:13] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:28:25] [Server thread/INFO]: jachmen666 lost connection: Disconnected
[21:28:27] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected
[21:28:35] [Server thread/INFO]: jachmen666 lost connection: Disconnected
[21:28:37] [Server thread/INFO]: PicekGames lost connection: Disconnected

Wyślij

DBanaszewski
DBanaszewski α-tester v3

WilqWDZ:

Connection timed out

Widać ten powód: >WilqWDZ:

net.minecraftforge.common.ForgeVersion$1.run(ForgeVersion.java:90)

Zaktualizuj paczkę do innej wersji i zobacz czy jest dalej ten błąd.

PS. Następnym razem logi daj na np. pastebina ;)